"Kdo se jednou setká s bengálskou kočkou, dostane bengálskou horečku, která je nevyléčitelná."

                              ( vlastní zkušenost)

O nás

Klademe si za cíl chovat špičková zvířata, vhodná pro chov i výstavy. Naše kot'ata získávají ocenění i na mezinárodním poli. Naším cílem však není sbírat tituly od koček, které víkendy tráví zavřené ve výstavních klecích a očekává se od nich pouze produkce kot'at za komerčním účelem. Chceme chovat nádherné výstavní exempláře s výbornými chovnými předpoklady, které však jsou především skvělými kočkami, mazlíky, domácími miláčky. Naše kočky a kocouři jsou od narození zvyklé na kontakty se všemi členy rodiny i s dalšími lidmi, s ostatními kočkami i se psem. Jsou zvyklé se mazlit, chovat a hrát si s dětmi. V době naší nepřítomnosti mají k dispozici výběhy, jinak se mohou pohybovat po celém bytě. Pod naším dohledem mohou i volně běhat v zahradě, šplhat po stromech, chodit na vycházky do lesa a především lovit. Lov je základní přirozenou potřebou kočkovité šelmy. Bengálské kočky jsou pověstní lovci, málokterý chovatel však tuto schopnost může dokladovat skutečnými loveckými úspěchy svých zvířat. Mnozí chovatelé se obávají vzít svou kočku ven z důvodu mnohých nebezpečí, která venku číhají v podobě infekčních nemocí, parazitů a nežádoucích kontaktů s jinými zvířaty i lidmi. Ano, život je nebezpečný! Vyloučíme-li z něho ale veškerá rizika, bude poněkud chudý a nudný. Abychom omezili možná rizika na minimum, snažíme se jim vytvořit krásné a bezpečné prostředí, věnujeme jim mnoho času a pozornosti a poskytujeme jim tu nejlepší veterinární péči. Odměnou nám jsou krásné, zdravé, milé a hravé kočky, které jsou především spokojené a št'astné.

 

"Who meets once a Bengal cat, gets the Bengali fever, which is incurable"

                                                              (own experience)


About us

Our aim is breeding TOP quality animals useful for shows and breeding. Our kittens have success abroad. But our aim is not to pick titles from cats spending weekends in the show cages. We don't want to produce machines for production of kittens. Our aim is to breed beautiful show animals with great breeding assumption, who are however great cats, pets, family darlings above all. Our cats are bred in our flat and are used to contacts with all the members of our family and other people and other cats. They are used to caress and play with children. When we are not at home, they have a nice run. Under our supervision they can even run free in the garden, climb in the trees, walk in the forest and even hunt. Many breeders are afraid to take cats outside because of many dangers - infections, parasites and unwantid contacts with strange animals or people. Yes, life is dangerous! But without all risks it will be a little poore and boring. We limited risks to minimum - we formed them nice and safety surroundings, we devote them much time and attention and provide them only the best veterinary care. Our reward is - beautiful, healthy, nice, playful cats, who are satisfied and happy first of all.